Get Adobe Flash player

 

Szczegółowe informacje o poradach na stronie www.porady.sal.org.pl

 

Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie z Raszowa k/Trzebnicy, jako Lider wraz z Partnerem – Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia to realizatorzy projektów, dzięki którym możliwe jest skorzystanie z pomocy prawnej i specjalistycznej w czterech Punktach Porad, które zostały utworzone dzięki dotacjom udzielonym przez jednostki samorządu terytorialnego - Powiat i Gminy Wisznia Mała i Żmigród.

Obecnie, biorąc pod uwagę rozmieszczenie poszczególnych Punktów, "mapa poradnictwa" na terenie Powiatu Trzebnickiego wygląda następująco:

 • Powiatowy Punkt Porad w Trzebnicy - siedziba: ul. Kościuszki 10, budynek B, II piętro, pokój nr 209 (dotacja Powiatu Trzebnickiego)
 • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba: dawny Ośrodek Zdrowia, parter (dotacja Gminy Wisznia Mała)
 • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)
 • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba: Rynek - Ratusz Punkt Informacji Turystycznej (dotacja Gminy Prusice)

Głównym celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego - a zatem poszczególnych Gmin - dostępu do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach Porad. Dzięki udzielonym dotacjom możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów: prawnika, psychologa, specjalisty ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, pedagoga, specjalisty ds. zatrudnienia i wsparcia osób bezrobotnych.

W ramach działań informacyjno - promocyjnych, przewidzianych w projektach, zostały opracowane ulotki. Mają one pomóc w znalezieniu informacji na temat Punktów i świadczonych w nich porad, ale także przekazać podstawowe dane adresowe o instytucjach, które naszym zdaniem stanowią ważny element systemu administracyjno – prawnego, mającego na celu wsparcie i obsługę mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy i porad naszych specjalistów.

 

„Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał - Różnorodne formy edukacji, wsparciem profilaktyki uzależnień” to projekt współfinansowany przez Gminę Prusice, który realizowany jest przez Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie z Raszowa od lutego do lipca br.

 

Zadanie polega na zaproponowaniu dzieciom i młodzieży z poszczególnych placówek oświaty (przedszkola w Strupinie, Skokowej i Brzeźnie oraz szkoły działające na terenie Gminy Prusice), różnorodnych form spędzania wolnego czasu jako działań alternatywnych wobec uzależnień oraz na przeprowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla młodzieży gimnazjalnej, rodziców tej grupy uczniów oraz kadry pedagogicznej, pracującej w szkołach. Realizacja poszczególnych elementów projektu, oprócz walorów zdrowotnych, dostarczy pozytywnych doświadczeń społecznych, pozwoli poznać zasady porozumiewania się w relacjach międzyludzkich, nauczy tolerancji na słabości innych, wzbudzi motywację do zachowań fair play oraz poszerzy wiedzę w zakresie tematyki, jaką jest nadużywanie alkoholu z wszelkimi tego konsekwencjami. Powyższe działania nie tylko zapewnią spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny i pożyteczny, ale będą miały charakter działań profilaktycznych.

Obecnie prowadzone są zajęcia ruchowo – taneczne dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w Strupinie, Skokowej i Brzeźnie. Przewiduje się także zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych w Prusicach, Skokowej i Piotrkowicach – warsztaty „Mały artysta” i „Z ekologią za pan brat” oraz przeprowadzenie cyklu spotkań – prelekcji – pogadanek dla młodzieży w gimnazjum, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w trzech szkołach.

Partnerzy w ramach projektu to: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia oraz Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy. Sponsorem jest Szkoła Tańca PASSION.

Dodatkowo, dzięki współpracy z partnerem – Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia, przewiduje się wizyty studyjne we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym we Wrocławiu (WrOPON) – jako wyjazdowa forma edukacyjna
w zakresie profilaktyki uzależnień. Zamknięciem całości działań będzie Konferencja – spotkanie podsumowujące wdrażany projekt.

 

 

 

 

Powiatowy Punkt Porad w Trzebnicy - siedziba: ul. Kościuszki 10, budynek B, II piętro, pokój nr 209 (dotacja Powiatu Trzebnickiego)

Dyżury w 2013 r. zostały zakończone. Informacja o kontynuacji porad zostanie zamieszczona po 15 lutego 2014 r.


Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba: Rynek - Ratusz Punkt Informacji Turystycznej (dotacja Gminy Prusice)

 • prawnik - każdy wtorek w godz. 16.00 - 19.00
 • psycholog - pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (05 i 19 grudnia br.) w godz. 16.00 - 19.00

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba: dawny Ośrodek Zdrowia, pierwsze piętro (dotacja Gminy Wisznia Mała)

 • prawnik - każdy wtorek w godz. 15.00 - 18.00
 • specjalista ds. merytorycznych ngo - 10 grudnia br. w godz. 16.00 - 19.0 0
 • specjalista ds. kadrowo - księgowych ngo - 10 grudnia br. w godz. 16.00 - 19.00

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)

 • prawnik - pierwszy i wtorek w godz. 9.00 - 12.00
 • psycholog - harmonogram dostępny w Punkcie Porad

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z uwagi na charakter świadczonej pomocy i dotychczasową współpracę stowarzyszenia z samorządem, pomieszczenia na poszczególne Punkty, udostępniane są nieodpłatnie.

Zmieniony (czwartek, 12 grudnia 2013 09:33)

 

Powiatowy Punkt Porad w Trzebnicy - siedziba: ul. Kościuszki 10, budynek B, II piętro, pokój nr 209 (dotacja Powiatu Trzebnickiego)

 • prawnik - każda środa w godz. 8.30 - 11.30
 • specjalista ds. uzależnień i przemocy w rodzinie - trzecia środa miesiąca (20 listopada br.) w godz. 16.30 - 19.30
 • pedagog - czwarta środa miesiąca (27 listopada br.) w godz. 16.00 - 19.00

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba: Rynek - Ratusz Punkt Informacji Turystycznej (dotacja Gminy Prusice)

 • prawnik - każdy wtorek w godz. 16.00 - 19.00
 • psycholog - pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (07 i 21 listopada br.) w godz. 16.00 - 19.00

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba: dawny Ośrodek Zdrowia, pierwsze piętro (dotacja Gminy Wisznia Mała)

 • prawnik - każdy wtorek w godz. 15.00 - 18.00
 • specjalista ds. merytorycznych ngo - 12 listopada oraz w trzeci wtorek miesiąca (19 listopada br.) w godz. 16.00 - 19.0 0
 • specjalista ds. kadrowo - księgowych ngo - 12 listopada oraz w czwarty wtorek miesiąca (26 listopada br.) w godz. 16.00 - 19.00

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)

 • prawnik - pierwszy i trzeci wtorek w godz. 9.00 - 12.00
 • psycholog - harmonogram dostępny w Punkcie Porad

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z uwagi na charakter świadczonej pomocy i dotychczasową współpracę stowarzyszenia z samorządem, pomieszczenia na poszczególne Punkty, udostępniane są nieodpłatnie.

 
Użytkowników : 1
Artykułów : 156
Odsłon : 126028