Get Adobe Flash player

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie działa od czerwca 2006 r., a powstało dzięki temu, że we właściwym momencie ktoś uwierzył w możliwości pewnej grupy młodych osób, mobilizował do działań i wspierał w chwilach zwątpienia.

Organizację naszą tworzą głównie ludzie młodzi, „pozytywnie zakręceni”, otwarci na nowe przedsięwzięcia, którzy w większości wywodzą się z rodzin zamieszkujących w małych miasteczkach lub na wsi, dzięki czemu bezpośrednio mogli odczuć różnicę, między pochodzeniem z dużej aglomeracji miejskiej, a małego miasteczka lub wioski, co jak się okazało przy realizacji naszych projektów, stało się atutem, bo… wiemy czego nam brakowało, na co nie mogliśmy liczyć, a co obecnie dzięki dotacjom jest w zasięgu ręki dzieci i młodzieży, takiej jak my kiedyś ;)

Nasze główne cele statutowe to:

  • aktywizowanie środowiska wiejskiego i małych miast (do 20.000 ludności),
  • dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z ww. środowiska,
  • przeciwdziałanie ubóstwu,
  • przeciwdziałanie i ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego.

Działalność Stowarzyszenia, praca, a zarazem przygoda z dziećmi i młodzieżą zaczęła się w 2006 r. w świetlicy zorganizowanej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Blizocinie, prowadzonym wówczas przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej z Wrocławia i w tym miejscu trwała do końca 2007 r. W międzyczasie członkowie Stowarzyszenia – Aktywni Lokalnie nieodpłatnie prowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży z Taczowa Małego. Dzięki rozpoczętej wówczas współpracy z Radą Sołecką tej wioski, a także dzięki poparciu ze strony rodziców, „zagościliśmy” tam na dłużej.

Celem naszych działań jest m.in. uzupełnianie braków dydaktycznych u dzieci i młodzieży, wzbudzanie motywacji do nauki i jej kontynuowania, pomoc w nabywaniu przez nich umiejętności wykorzystywania własnego twórczego potencjału w sytuacjach edukacyjnych, społecznych, nabywaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do opanowania trudności, a także kształtowanie postaw sprzyjających dokonywaniu korzystnych wyborów życiowych. Jest to niewielka część zadań, które można realizować w takim miejscu, jakim jest świetlica w małej wiosce. Uczymy w dużej mierze poprzez zabawę ;)

Poza działaniami na rzecz dzieci i młodzieży, przymierzyliśmy się do pozyskania środków finansowych z funduszy Unijnych. Jak się okazuje, z sukcesem ;)

Od 1 sierpnia tego roku ruszyliśmy z trzyletnim projektem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Pt. „PPPO – Powiatowe Punkty Porad Obywatelskich”. Więcej – w zakładce Projekty.

Jednak…Działalność organizacji pozarządowej to nie tylko satysfakcja z tego, co się robi, co się udaje, ale także trud pozyskiwania dotacji, środków finansowych na obsługę administracyjno – księgową. Jednak niezależnie od tego, uśmiech dzieci i zaangażowanie w czasie zajęć, a także wsparcie ze strony rodziców, są motywacją do dalszych działań, do podejmowania współpracy z innymi organizacjami non – profit, a także administracją, bo w końcu w grupie siła ;)

 
Użytkowników : 1
Artykułów : 156
Odsłon : 121258