Szczegółowe informacje o poradach na stronie www.porady.sal.org.pl

 

Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie z Raszowa k/Trzebnicy, jako Lider wraz z Partnerem – Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Wrocławia to realizatorzy projektów, dzięki którym możliwe jest skorzystanie z pomocy prawnej i specjalistycznej w czterech Punktach Porad, które zostały utworzone dzięki dotacjom udzielonym przez jednostki samorządu terytorialnego - Powiat i Gminy Wisznia Mała i Żmigród.

Obecnie, biorąc pod uwagę rozmieszczenie poszczególnych Punktów, "mapa poradnictwa" na terenie Powiatu Trzebnickiego wygląda następująco:

  • Powiatowy Punkt Porad w Trzebnicy - siedziba: ul. Kościuszki 10, budynek B, II piętro, pokój nr 209 (dotacja Powiatu Trzebnickiego)
  • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba: dawny Ośrodek Zdrowia, parter (dotacja Gminy Wisznia Mała)
  • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 3, obok Gminnego Centrum Informacji (dotacja Gminy Żmigród)
  • Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba: Rynek - Ratusz Punkt Informacji Turystycznej (dotacja Gminy Prusice)

Głównym celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego - a zatem poszczególnych Gmin - dostępu do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i specjalistycznych w poszczególnych Punktach Porad. Dzięki udzielonym dotacjom możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów: prawnika, psychologa, specjalisty ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, pedagoga, specjalisty ds. zatrudnienia i wsparcia osób bezrobotnych.

W ramach działań informacyjno - promocyjnych, przewidzianych w projektach, zostały opracowane ulotki. Mają one pomóc w znalezieniu informacji na temat Punktów i świadczonych w nich porad, ale także przekazać podstawowe dane adresowe o instytucjach, które naszym zdaniem stanowią ważny element systemu administracyjno – prawnego, mającego na celu wsparcie i obsługę mieszkańców Powiatu Trzebnickiego.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy i porad naszych specjalistów.