Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Żmigrodzie - siedziba: Zespół Palcówek Kultury, ul. Wrocławska 12, wejście od biblioteki, pokój nr 7, (świetlica Tęcza) w budynku biblioteki (dotacja Gminy Żmigród)

  • prawnik - porady w pierwszy, drugi i trzeci wtorek (7, 14, 21 marca) w godz. 9.00 - 12.00
  • psycholog - porady po wcześniejszym ustaleniu z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żmigród psycholog przyjmuje w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17


Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Prusicach - siedziba Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" przy ul.Żmigrodzkiej 39 w Prusicach (dotacja Gminy Prusice)

  • prawnik - porady w piątki w dniach 10, 17 i 24 marca w godz. 12.00 - 15.00
  • psycholog - konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach

 

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej - siedziba Punktu Interwencyjno - Konsultacyjnego, I piętro,  budynek dawnego Ośrodka Zdrowia, ul. Wrocławska 2 - obecnie siedziba GOPS (dotacja Gminy Wisznia Mała)

  • prawnik - drugi i czwarty wtorek (14 i 28 marca) w godz. 14.00 - 17.30
  • psycholog - w poniedziałek po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Uprzejmie informujemy, iż dzięki dotacji Gminy Wisznia Mała od marca 2017 r. ponownie istnieje możliwość skorzystania z porady prawnika i psychologa w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich w Wiszni Małej, prowadzonym przez nasze stowarzyszenie.