W połowie września w Trzebnicy, Obornikach Śląskich, Zawoni i Żmigrodzie zostały utworzone Powiatowe Punkty Porad Obywatelskich, dzięki czemu mieszkańcom powiatu trzebnickiego został zapewniony dostęp do bezpłatnych, rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad prawnych i obywatelskich.

Konferencja otwarła uroczyście PPPO

W czwartek 29 października br. w Nowym Dworze odbyła się konferencja, podczas której została zainaugurowana działalność Powiatowych Punktów Porad Obywatelskich na terenie powiatu trzebnickiego. Projekt „PPPO – Powiatowe Punkty Porad Obywatelskich”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, to jeden z większych społecznych projektów na terenie powiatu trzebnickiego, jego czas realizacji to trzy lata, a wartość to prawie milion złotych.

Na spotkaniu obecni byli: Starosta i Sekretarz powiatu trzebnickiego, przedstawiciele poszczególnych gmin, Rzecznik Praw Konsumenta, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, dyrekcja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Trzebnicy, kierownik Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego w Trzebnicy, Pełnomocnicy Gmin ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuta z Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień "SELF", specjaliści biorący udział w projekcie i członkowie Stowarzyszenia - Aktywni Lokalnie.

Wszystkich zebranych przywitała koordynator projektu i prezes Stowarzyszenia – Aktywni Lokalnie z Raszowa - lidera w projekcie – Katarzyna Stawińska. Następnie Starosta – Robert Adach – wskazał na potrzebę tego typu poradnictwa, podkreślając kompleksowe podejście projektu do osób potrzebujących pomocy i wsparcia, a jednocześnie będące uzupełnieniem tego, co oferują poszczególne jednostki organizacyjne powiatu trzebnickiego. W dalszej kolejności wykład dla zaproszonych gości na temat "Rola poradnictwa obywatelskiego dla społeczności lokalnej" wygłosił Stanisław Grzegorski - prezes Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. S. Kard. Wyszyńskiego z Wrocławia – organizacji, która jest partnerem w projekcie.

Porad udzielają doskonali specjaliści i praktycy

Na koniec została zaprezentowana przez koordynatorkę projektu prezentacja multimedialna charakteryzująca całokształt PPPO.

W każdym z czterech Punktów udzielane są porady przez siedmiu doświadczonych specjalistów i przede wszystkim praktyków: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego, specjalistę ds. osób niepełnosprawnych, specjalistę ds. uzależnień i pracownika socjalnego. Są to osoby, które pracują w instytucjach pomocy społecznej powiatu i gmin, w Komendzie Powiatowej Policji, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub szkołach.
Do osób udzielających porad może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, konsultacji lub uzyskania informacji.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu trzebnickiego, by mogli oni w pełni korzystać z przysługujących im praw i podejmować nałożone na nich obowiązki. Jego celem jest zapewnienie aktualnej i rzetelnej informacji, która przekazana będzie w sposób jasny, prosty, a jednocześnie będzie profesjonalną pomocą, przede wszystkim jednak będzie poradą bezpłatną i łatwo dostępną. PPPO mają być w założeniu instytucją, która długofalowo,
w systematyczny sposób będzie prowadzona na rzecz rozwoju i umacniania świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa.

Czwartkowa konferencja została zakończona poczęstunkiem i rozmowami kuluarowymi, z których wynika, że jest to bardzo dobry pomysł. Punkty służą osobom potrzebującym wsparcia, a jednocześnie uzupełniają w godzinach popołudniowych pomoc udzielaną przez jednostki powiatowe i gminne w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i pomocy społecznej, wychodzą naprzeciw potrzebom porad prawnych.

Rzetelność porad, promocja Punktów

Ważnym elementem PPPO jest Regulamin, który jest udostępniany w każdym z Punktów, można znaleźć go na stronie internetowej projektu, na ulotkach, w informatorze PPPO.  Wskazuje on na charakter porad (bezpłatne, rzetelne, bezstronne i poufne), jest także gwarancją rzetelności i profesjonalizmu w podejściu do obsługi naszych klientów. Na terenie powiatu trzebnickiego widoczne są plakaty, promujące punkty porad. Został wydrukowany Informator, wydrukowane są ulotki, które będą udostępnione i mają rozpropagować nasz projekt.

Każdy punkt ma ustalone godziny dyżurów specjalistów, których wykazy umieszczone są w poszczególnych siedzibach. Informacje o dyżurach doradców znajdują się również na stronach internetowych poszczególnych jednostek samorządowych, na stronie projektu pod adresem www.pppo.sal.org.pl